Het Orkest

Trommelkorps_Harmonie_2022

Trommelkorps

Naast een harmonieorkest en jeugdharmonie houden we er aan een trommelkorps binnen onze rangen te tellen.

De “tamboers” begeleiden het harmonieorkest bij wandelconcerten maar evenzeer bij andere concerten zijn zij paraat om samen enkele marsen uit te voeren.

Interesse om aan te sluiten bij deze vrolijke bende? Bel Hilde De Valck 0476/60 03 88 of hilde.de_valck@skynet.be

Repetitie

De repetities gaan door op dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur voorafgegaan door lessen voor de nieuwelingen van 19.00 tot 19.30 uur.

Bestuur Trommelkorps

leden

Marion Abbeloos
Tonia Abbeloos
Tina De Voghel
Stany De Smedt

logo-Trommel