Het Orkest

Winterconcert 2023 Harmonie Merchtem

Harmonie

De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Merchtem werd in 1780 opgericht. En toch zijn wij geen antieke oubollige vereniging, integendeel.
De concerten met Merchtemkermis en ons eigen winterconcert zijn de hoogtepunten voor ons orkest.
Maar ook de traditie van de wandelconcerten met meiavond en het Cecilia feest houden wij in ere.
De Harmonie telt een zeventigtal muzikanten. Het is een muziekmaatschappij waar zowel jong als oud zich kunnen vinden om hun muzikale talenten te ontwikkelen en om hun hobby als muzikant te beleven.
Interesse? Neem contact met onze opleidingsverantwoordelijke Hilde De Valck 0476/60 03 88 hilde.de_valck@skynet.be

Repetitie

Elke vrijdagavond van 20.15 tot 22.15 uur in zaal HARMONIE Stoofstraat Merchtem. En na de repetitie? Dan gaan we nog even door zonder onze instrumenten… tijd om gezellig samen te zijn! En dat is minstens zo belangrijk als de repetitie zelf!
Voel je het ook al kriebelen of wil je gewoon eens komen kijken hoe het er aan toe gaat op een repetitie? Neem dan vrijblijvend contact via onze contact pagina

Bestuur Harmonie

Erevoorzitter

Jules Seghers

Voorzitter

Gert Van der Plas

Ondervoorzitters

Hilde De Valck
Joris Van Damme

Secretaris

Stany De Smedt

Penningmeester

Bart Buelens

leden

Ariane Biesemans
Xavier Seghers
Anita Thomas
Jens Van Damme
Veerle Van Den Abbeele
Evi Van der Plas

vaandel_harmonie_merchtem

Geschiedenis

Onze Harmonie werd gesticht in 1780 onder het Oostenrijkse bewind, een periode van betrekkelijke welvaart. België telde toen ongeveer 2.200.000 inwoners die hoofdzakelijk leefden van de landbouw en waarvan slechts 3% kon lezen en schrijven. Merchtem telde in die tijd 2.600 inwoners. De kerk beheerste er het dorpsbeeld met daarrond niets dan lage huisjes met vooruitspringende dakvensters. De daken waren toegedekt met stro en de vloeren waren meestal van gestampte leem. Daarin leefden onze voorouders en ’s avonds zaten ze bij de haard, die meestal ook de enige lichtbron was. De notabelen van het dorp kwamen bijeen in een van de zeven herbergen, annex brouwerijen, die Merchtem toen telde. In een van die zeven herbergen werd de Harmonie gesticht door Joannes Peytier, heer van Merchtem en eerste voorzitter van de Harmonie, meier Franciscus De Roover, Judocus Van Overstraeten, dichter Jan Frans Stallaert en Philippus Herckens die de eerste dirigent zou worden. Men koos tot patrones St. Cecilia en tot kernspreuk “Liefde kent geen haat”.

De juiste stichtingsdatum van de Harmonie zal waarschijnlijk nooit meer achterhaald kunnen worden. Sommige bronnen gewagen immers van 1777 als stichtingsdata en volgens de geschiedkundige August Thijs in “Les Sociétés Chorales de Belgique” (1981) zou de stichting zelfs in 1750 gebeurd zijn samen met de Harmonie van Halle. Wij baseren ons op een reglement der maatschappij, gedagtekend op “21 april van het jaar 1828 en van de instelling van ons genootschap het 48ste jaar”. Vanaf 1832 bezit de Koninklijke Harmonie St-Cecilia Merchtem het volledig archief van de maatschappij. In ieder geval is de Koninklijke Harmonie St-Cecilia Merchtem de oudste Vlaams-Brabantse muziekvereniging en slechts twee muziekverenigingen in België kunnen bogen op een langere traditie.

Ten jare 1807 werd een eerste vaandel, met opschrift ’18 EENDRAGT EN VOORSPOED 07′ en daaronder een zon, geschonken door de heer Juliaan Van Der Meulen. Op 3 mei 1830 behaalde onze maatschappij een eerste erepenning in een muziekwedstrijd te Grimbergen. Op 19 juli 1831 ging de Harmonie van Merchtem naar Asse (dat toen geen muziekvereniging bezat) om Koning Leopold I, bij zijn doortocht naar zijn hoofdstad, te begroeten. In 1848 behaalde onze dorpsgenoot Joseph Stallaert de Prijs van Rome in de schilderkunst. De Harmonie vierde dit met een groot feest en als bedanking schonk de schilder onze maatschappij een rijke standaard van blauw fluweel.De Harmonie nam in de daaropvolgende jaren deel aan vele festivals waaronder op 3 september 1870, alsmede op 8 juni 1873 in eigen gemeente. Bijzonder vermelding verdient tevens het prachtig feest op 2 mei 1880, ter gelegenheid van het honderdjarig onafgebroken bestaan van de Harmonie met inwijding van een nieuwe standaard (met gulle bijdrage vanwege Koning Leopold II). Op 25 juni 1884 brengt de Harmonie een serenade aan August De Boeck, die op 18-jarige leeftijd een 1ste prijs orgel behaalt aan het conservatorium te Brussel en later ere-voorzitter van onze maatschappij wordt. Op 11 oktober 1895 werd de titel Koninklijke toegekend door Zijne Majesteit Prins Albert I en van dan af kan de Harmonie onafgebroken rekenen op de hoge bescherming van onze Vorst.In 1928 begeleidt de Harmonie de uitvoering van de kantate van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodt onder leiding van de Meester zelve. In 1946 klasseert de Harmonie zich te Brussel in 1ste afdeling met een eerste prijs en in 1950 wordt vervolgens een eerste prijs met beker behaald op het Internationaal Muziekfestival te Oostende. In 1955 volgt de luisterrijke viering van het 175-jarig bestaan met deelname van 39 muziekverenigingen en in 1958 volgt een concert op Expo 58 in het Ossegempark. In 1967 wordt het vaandel vernieuwd dankzij een zeer gewaardeerde tussenkomst van Z.M. Koning Boudewijn.

Ter gelegenheid van haar 190-jarig bestaan organiseert de Harmonie in 1970 een Internationaal muziekfestival te Merchtem met deelname van 2.500 muzikanten, waarop de Harmonie in 1972 na 25 jaar opnieuw promoveert naar 1ste afdeling. Op 23 februari 1979 had onder grote belangstelling de plechtige inhuldiging plaats van de zaal “Harmonie” en stond het jaar in het teken van de Ketjes die de millenniumviering van de stad Brussel promootten. In 1980 volgde dan ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan een vijfdaags muziekfestival dat volledig in het teken stond van toondichter August De Boeck, die trouwens menig werk componeerde voor zijn lievelingsharmonie. In 1999 promoveerde de Harmonie tenslotte te Ternat naar de afdeling Uitmuntendheid. Het magische jaar 2000 betekende tevens een feestjaar voor onze Harmonie. Met een galaconcert door de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Marine werd het 220 jarig bestaan met de nodige luister gevierd. En ook in 2001 werd er gevierd. Ditmaal ter gelegenheid van 750 jaar Vrijheid Merchtem. Als hoogtepunt van dit feestjaar volgde de uitvoering van het werk “Merchtem, drie kwart millennium”, ter dezer gelegenheid gecomponeerd door André Waignein en gezamenlijk uitgevoerd door de 5 Merchtemse muziekverenigingen. Op 10 maart 2002 bevestigde de Harmonie zich op het Provinciaal Muziektornooi te Galmaarden in de afdeling Uitmuntendheid. In 2005 stond ter gelegenheid van 650 jaar parochie de uitvoering van de Mariacantate op het programma samen met de zustermaatschappij Concordia en de plaatselijke koren en werd de klassering in Uitmuntendheid herbevestigd. Ter gelegenheid van het 225-jarig bestaan werd er een nieuw vaandel ingehuldigd geschonken door zijne Majesteit de Koning en onze voorzitter. Op 30 september 2005 bracht de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Marine een prachtig Galaconcert gevolgd door een tweedaags muziekfestival met deelname van 18 zustermaatschappijen samen goed voor ruim 700 uitvoerders die hulden brachten aan onze jubilerende muziekvereniging.

Heden ten dage vormt de Koninklijke Harmonie St-Cecilia Merchtem een harmonieorkest bestaande uit circa 55 muzikanten met bijbehorend trommelkorps van 15 muzikanten. Verder kan de Koninklijke Harmonie St-Cecilia Merchtem rekenen op 30 muzikanten in opleiding, die zich via de plaatselijke muziekacademie en de eigen Jeugdharmonie klaarstomen om hun plaats in het harmonieorkest in te nemen. Dit alles sinds 2022 onder de kundige leiding van de heer Bart Van Neyghem en sinds 2024 onder het voorzitterschap van de heer Gert Van der Plas.

Jaarlijks verzorgt de Koninklijke Harmonie St-Cecilia van Merchtem een 10-tal concerten en dit zowel in eigen gemeente als buiten de gemeentegrenzen. Zo waren wij de laatste jaren ondermeer te gast te Oostende, Gent, Blankenberge, Antwerpen, Knokke-Heist, Brussel en in het Dierenpark Planckendael, het Provinciaal domein Huizingen en in de Zoo te Antwerpen.