Een instrument bespelen is goed voor je kind

9 redenen waarom een instrument bespelen goed is voor je kind

De muzikanten onder ons zullen het beamen: een muziekinstrument bespelen is gewoonweg heerlijk. Die hoeven wij niet meer te overtuigen om muziek te gaan maken.

1. Muziek maken geeft betere leerlingen

Het brein is een verzameling van grote netwerken en complexe patronen tussen hersencellen en bestaat uit talloze neurale verbindingen. Muziek draagt bij aan het leggen van die verbindingen en vormt een van de vele sleutels die nodig zijn bij het opdiepen van informatie uit het geheugen. Door de koppeling van lesstof aan klanken en ritmes worden bovendien beide hersenhelften betrokken bij het leren.
Het herkennen van ritmische en melodische patronen draagt bij tot het ontwikkelen van ruimtelijk inzicht. Dat is de basis voor abstracte denkprocessen bij bijvoorbeeld rekenen. Kinderen die muziekonderwijs krijgen hebben later een beter wiskundig inzicht.

2. Muziek maken stimuleert de taalvaardigheid

Onderzoekers kwamen tot de conclusie dat muziek en spraak in dezelfde hersengebieden worden verwerkt. Dit betekent dat muzikaal gevorderde kinderen ook gevorderd zijn in hun taalvaardigheden. En dit is absoluut nuttig op school en in de werkende wereld daarna.
Muziek traint kanalen in de hersenen die je kind helpen bij het leren lezen. Kinderen die moeite hebben met lezen hebben vaak ook moeite met luisteren. Het onderscheiden van verschillende klanken gaat vaak fout. Goed luisteren is de sleutel tot goed leren lezen.
Kinderen die muziek maken hebben hierin een voorsprong. Muziek zorgt ervoor dat de hersenen veel makkelijker met klanken om kunnen gaan. De diverse klanken in de taal zullen daardoor ook beter uit elkaar gehouden kunnen worden.

3. Muziek maken helpt bij de ontwikkeling van motorische vaardigheden

Bepaalde instrumenten helpen kinderen bij het ontwikkelen van de motorische vaardigheden, zoals het bewegen met je handen, armen of voeten. Instrumenten zoals de klarinet en saxofoon vragen om een goede coördinatie van zowel de linker- als de rechterhand.

4. Muziek maken traint de sociale vaardigheden

Op welk gebied dan ook: groepslessen vereisen sociale vaardigheden, zoals interactie en communicatie. Dus ook in muzieklessen leren kinderen samenwerken en rekening houden met elkaar. Als een kind bijvoorbeeld zijn instrument te luid speelt of hij sneller dan de groep is, moet hij zich aanpassen aan de rest van de groep. Daarnaast leren kinderen in groepslessen ook op hun beurt te wachten, naar anderen aandachtig te luisteren en respect voor elkaar te tonen.

5. Muziek maken verhoogt het zelfvertrouwen

Als kinderen een instrument leren bespelen, zullen ze kleine en later grotere struikelblokken gemakkelijker overwinnen. Geleidelijk worden ze steeds beter en al snel kunnen ze iets wat niet iedereen kan. Dit versterkt hun zelfvertrouwen en maakt hen mentaal sterk, zelfs in niet-muzikale situaties. Ook laten groepslessen kinderen zien dat niemand perfect is en dat er voor iedereen ruimte voor verbetering is.

6. Muziek maken stimuleert samenwerken

Muzikanten moeten rekening houden met elkaar en naar elkaar luisteren. Als iedereen in een band of orkest alleen voor zichzelf speelt, zou het nummer of de compositie alleen maar lawaai zijn. Iedereen heeft zijn of haar specifieke taak om het ‘grote geheel’ te schilderen en tegelijkertijd elkaar te helpen en te ondersteunen. Dit is een persoonlijk leerproces in het respecteren van anderen om je heen, wat sociale competentie bevordert en belangrijk is om op jonge leeftijd te leren.

7. Muziek maken verhoogt geduld en uithoudingsvermogen

Het kan enige tijd duren voordat een kind een instrument enigszins beheerst en zijn/haar eerste kleine concert speelt. Ze oefenen ijverig en vreugdevol, maar zijn soms ontevreden en willen ze het misschien opgeven. Maar als jij – de ouders, broers en zussen of muziekleraren – hen zorgvuldig aanmoedigt, zullen ze zich daaraan houden en al snel op hun inspanningen als gunstig terugkijken. Dat geeft hen ongetwijfeld een echt gevoel van geluk.

8. Muziek maken kan stress verlagen

Je kunt je minder nerveus of rustiger voelen door te luisteren naar muziek die je fijn vindt. Het leidt je af van je zorgen en kan positieve emoties oproepen. Zelf muziek maken heeft dat effect nog sterker en levert ook op de lange termijn voordelen op zoals een kleinere kans op Alzheimer.

9. Muziek maken levert je vrienden voor het leven

Je vrienden van de muziekschool blijf je zien bij ‘De Jeugd’ en later ook bij ‘De Harmonie’. Muziek maken stopt niet op je 30ste of 40ste. Wekelijks zie je je kameraden tijdens de repetities van de Harmonie en De Jeugd.